En Februaro kaj Marto 2021 mia provizanto de fikstelefonia servo perletere kaj per SMS petis de mi tion, ke mi shanghu la agordaron de mia rettelefoniaj aparatoj, char ili registrighas che la telefoni-platformo per procedo malnovighinta kaj ne plu subtenota (“DNS-Konfigurationseintrag A-record”). Mi ne sciis, kion la provizanto konkrete celis, kaj pluraj telefonajhoj kun ghia por-klienta telefonservo rezultigis nur, ke io ne estas en ordo, sed ne tion, kion detale mi faru.

Fine de Aprilo 2021 mi konstatis, ke kelkaj enirintaj telefon-vokoj ne plu estis registritaj en la voklisto de mia Fritz!Box 3390. Ghin mi uzas ankau, kiel telefoni-sistemon. …

Westphoenizier

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store